Tropical Pattern

Sterilizácia

  • hysterektómia

  • táto operácia je u niektorých sexuológov priam vyžadovaná, inak nie sú ochotní vystaviť papier pre matriku

  • napríklad MUDr. Patarák nevyžaduje kastráciu na vydanie posudku pre matriku o ukončení tranzícii

  • táto operácia je hradená poisťovňou, pokiaľ máš v dokladoch stále "F"

  • ak prejdeš tranzíciou bez tejto operácie a neskôr sa rozhodneš ju predsa len podstúpiť, nebudeš ju mať preplatenú poisťovňou, kedže sa ti zmenilo pohlavie

Zoznam zdravotných poskytovateľov