Tropical Pattern

Sterilizácia

- hysterektómia

- Koniec nútených sterilizácií. Od 6. apríla 2022 je účinné odborné usmernenie, ktoré upravuje vydávanie posudkov za účelom zmeny úradných záznamov. Podľa čerstvého usmernenia sa za účelom vydania posudku bude vyžadovať:

 

1) podstúpenie chirurgického výkonu zmeny pohlavných orgánov alebo sekundárnych pohlavných znakov,​ alebo

 

2) hormonálna liečba v trvaní najmenej jeden rok a po roku od začatia hormonálnej liečby prehlásenie dotknutej osoby, že počas tohto obdobia života v súlade so svojou rodovou identitou nadobudla presvedčenie, že trvalá, celoživotná a nezvratná zmena jej právnej identity, mena a priezviska je pre ňu jediným možným riešením.

Zoznam zdravotných poskytovateľov