top of page
Watercolor Plants

Psychodiagnostika

  • psychodiagnostiku vykonáva klinický psychológ

  • jedná sa o niekoľko sedení, ktoré pozostávajú z rozhovorov a psychotestov

  • každý psychológ môže mať inú prax, niekto vyžaduje 3-4 sedenia

  • niektorí urobia diagnostiku na jedno dlhšie posedenie

  • cena sa pohybuje v rozmedzí 100-300 Eur v závislosti od podmienok poskytovateľa

Zoznam klinických psychológov

bottom of page