Proces medicínskej tranzície
v skratke

Absolvovanie vyšetrení
psychodiagnostika
genetika
gynekológia / urológia
endokrinológia

Endokrinológ
nastavenie hormonálnej liečby
 

Chirurgia
absolvovanie operačných zákrokov

1

2

3

4

5

6

7

Psychiater / sexuológ
diagnóza F64.0
výmenné lístky na povinné vyšetrenia

Psychiater / sexuológ
odporúčanie na hormonálnu liečbu

Psychiater / sexuológ
vystavenie odporúčaní na operačné zákroky 

Psychiater / sexuológ
vystavenie potvrdenia pre matriku o absolvovaní medicínskej tranzície
 

Zmena mena, rodu a rodného čísla

 

 • Zmena mena na neutrálne je možné kedykoľvek v procese tranzície.

  • Stačí psychiatra / sexuológa požiadať o potvrdenie o priebehu zmeny pohlavia.

  • Zmena mena na meno preferovaného rodu je možné až po právnej zmene rodu.

 • Po ukončení medicínskej tranzície sa vyžiada nové rodné číslo, na základe ktorého sa zmení rod.

  • V prípade, že si chceš zmeniť meno, vyžiadaš zmenu na základe toho, že u teba prebehla zmena pohlavia.

  • Po zmene rodu/mena sa vystaví nový rodný list.

  • Na základe nového rodného listu sa vyžiada zmena dokladov ako občiansky preukaz atď.