top of page
Colorful Leave Print

Genetika

  • na samotný termín si počkáš dva mesiace

  • na výsledky budeš čakať 2,5 mesiaca

  • pri objednávaní si over, čo máš priniesť

  • ja som musel priniesť papier z gynekologického vyšetrenia

  • priprav si zoznam rodinných príslušníkov a zoznam ich chorôb

  • so mnou spisovali tzv. rodinný strom s diagnózami

Zoznam ambulancií lekárskej genetiky

bottom of page